Politica de confidentialitate

 

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC Kaleido Srl, cu sediul în Brasov, Str. Dr. Liviu Campeanu 47, jud. Brasov, Romania.. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.kaleido.ro. („Site-ul”)


II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Kaleido Srl va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului. În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate, iar contul creat va fi șters automat.
II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Kaleido Srl va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Kaleido Srl prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
- pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi Kaleido Srl, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și Kaleido Srl, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Kaleido Srl.
- pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Kaleido Srl în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Kaleido Srl de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Kaleido Srl va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Kaleido Srl (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).
În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Elimina profil cont din secțiunea Informațiile contului meu, Kaleido Srl va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului.
Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Kaleido Srl poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe entități care sprijină Kaleido Srl în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (firme de curierat), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
- pentru administrarea Site-ului;
- atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Kaleido Srl nu vor fi transferate catre terti.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
- dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Kaleido Srl, conform celor descrise în prezentul document;
- dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Kaleido Srl cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea
- dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
- dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
- dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit,
- dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Kaleido Srl sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Kaleido Srl poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

 

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: kaleidoro@gmail.com

 

Politica cookie

 

 

1. Politica de utilizare cookie-uri

1.1. Ce este un cookie ?

Un ,,Internet Cookie” (termen cunoscut și ca ,,browser cookie” sau ,,HTTP cookie” sau pur și simplu ,,cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul sau echipamentul dvs. odată cu vizitarea site-ului. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet ,,pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului).
Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe site-ul asociat webserverului respectiv.
1.2. La ce sunt folosite cookie-urile ?
Folosim module cookie pentru a înregistra automat unele informații despre modul în care folosiți site-ul și navigați în cadrul acestuia.
Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului şi prezentarea către acesta a unui conţinut adaptat preferinţelor sale. Cookies asigură utilizatorului o experiența plăcută de navigare şi servicii adaptate nevoilor Clienților: preferințele în materie de confidențialitate online, coşul de cumpărături sau publicitate relevantă. Cookies sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înţelegem modul în care un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permițându-ne îmbunătăţirea structurii şi conținutului acestora, fără a permite identificarea personală a utilizatorului.
1.3. Ce tipuri de cookie-uri folosim ?
Folosim două tipuri de cookie-uri:
• de sesiune/ ședință: care sunt șterse după terminarea ședinței browser-ului, deci după închiderea browser-ului.
• persistente: rămân pe dispozitivul dvs. final și ne ajută pe noi să vă recunoaștem din nou browser-ul la următoarea vizită . Durata de persistenţă pentru acest tip de cookie este definită de parametrii sai (spre exemplu 30 de zile pentru cookie-ul ce reţine produsele adăugate de dvs. în coşul de cumpărături) sau până sunt şterse manual de utilizator.
Exemplu:
Pentru a putea utiliza coșul nostru de cumpărături, trebuie să permitem Cookie-uri de ședință și Cookie-uri persistente. Vă puteți seta browser-ul astfel încât să fiți informat cu privire la înregistrarea de Cookie-uri și să decideți în mod individual cu privire la acceptarea acestora sau să excludeți acceptarea de Cookie-uri in anumite cazuri sau în general. În cazul neacceptării de Cookie-uri funcționalitatea site-ului nostru este limitată.
1.4. Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site ?
O vizită pe acest site poate plasa următoarele tipuri de cookie-uri:
• module cookie strict necesare (de funcționare a site-ului) sunt esențiale pentru buna funcționare a site-ului, fiind setate pe dispozitivul dumneavoastră la accesarea site-ului sau în urma acțiunilor efectuate în site, după caz. Puteți seta browser-ul dumneavoastră pentru a bloca cookie-urile (secțiunea 3.5 pentru detalii), însă în acest caz anumite secțiuni ale site-ului nu vor funcționa corect.
• de analiză;
1.5. Cum pot bloca cookie-urile ?
În cazul în care doriți sa blocați cookie-urile, unele funcționalități ale site‑ului vor fi oprite, iar acest lucru poate genera anumite disfuncționalități sau erori în folosirea site-ului nostru. De exemplu, blocarea cookie-urilor vă poate împiedica să:
• cumpărați online
• vă autentificați în contul dumneavoastră
În cazul în care sunteţi de acord cu aceste limitări și doriţi să blocaţi cookie-urile, urmaţi instrucțiunile descrise în link-urile de mai jos, în funcţie de browserul pe care îl utilizaţi:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Opera Browser 
Safari Browser
Cele mai multe browsere sunt setate implicit să accepte cookie-uri, dar aveți posibilitatea să modificați setările pentru a bloca unele sau toate cookie-urile.
1.6. Informații suplimentare utile
Pentru mai multe detalii, consultați politicile de protecție a datelor precum și ghidurile de administrare a preferințelor utilizatorilor și posibilitățile de dezactivare oferite de companiile care gestionează aceste servicii, după caz.
Dacă doriți să aflați mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri:
Microsoft Cookies guide
All About Cookies
2. Siguranţa
2.1. Siguranța pe internet
Kaleido Srl utilizează prin broswer-ul dvs. măsuri standard de siguranță - așa numitele codificări SSL. Codificarea datelor de utilizare are loc cu certificate SSL (Clasa 2) codificare 256 bit la 2048 bit lungime maximă de codificare.
Recunoașteți domeniile protejate de SSL după simbolul de lacăt din browser-ul dvs. Legăturile sigure pot fi de regulă recunoscute prin adresa dvs., care începe cu „https://”. Dacă faceți dublu clic pe simbolul lacăt, atunci primiți informații detaliate cu privire la certificatul de siguranță. Datele dvs. personale ne sunt transmise în mod sigur prin această codificare. Acest lucru este valabil pentru comenzile dvs. dar și pentru logare.
2.2. Securitatea datelor
Am luat măsuri tehnice și organizatorice de siguranță, adecvate, pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării, sau divulgării neautorizată, în mod accidental sau ilegal, a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod si pentru a preveni accesul neautorizat la acestea. Toți angajații noștri sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor, adică gestionarea in condiții de securitate a datelor cu caracter personal, respectiv in conformitate cu RGPD și legislația naționala relevantă. Măsurile de siguranță sunt revizuite în permanență în linie cu dezvoltarea tehnologică.
3. Actualizarea și modificarea
3.1. Părți ale declarației privind protecția datelor pot fi modificate sau actualizate de către noi. Vă rugăm să verificați de fiecare dată declarația privind protecția datelor înainte de a utiliza ofertele noastre, pentru a fi la curent în caz de posibile modificări sau actualizări.
3.2.Actualizarea condițiilor de utilizare
Pe baza noutăților tehnice și juridice ce apar permanent vom fi în măsură să modificăm, respectiv să actualizăm, din când în când condițiile de utilizare alăturate. Drept urmare vă rugăm să verificați pagina noastră de web înainte de fiecare utilizare, pentru a fi informați cu privire la ultima versiune a condițiilor de utilizare aplicabile pentru utilizarea site-ului nostru.
3.3. Drepturi de autor și alte drepturi
Întregul conținut al site-ului nostru, inclusiv textele, imaginile, reprezentările grafice, fișierele audio și video sunt proprietatea Kaleido - în măsura în care nu este menționat altfel în mod expres.
3.4. Excluderea răspunderii
Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user si parola) si pentru gestionarea accesării Contului fiind responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.
Prin crearea și/sau plasarea Comenzilor, Clientul/ Utilizatorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.
3.5. Date de contact
Dacă aveți întrebări cu privire la declarația noastră privind protecția datelor, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la următoarea adresă: kaleidoro@gmail.com